PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Politica de Cookie

Site-ul www.brokercovasna.ro foloseste un numar limitat de cookie-uri pentru a eficientiza experienta de navigare in functie de nevoile si asteptarile utilizatorilor.

Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare şi sunt active în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului.

Totodata, informatiile din cookie-uri sunt necesare pentru a recunoaste vizitele repetate , pentru a salva preferintele, marirea vitezei de accesare a paginilor la vizitele urmatoare dar si pentru a masura eficacitatea campaniilor, analiza traficului de pe site si pentru personalizarea experientei de navigare pe site-ul www.brokercovasna.ro.

Astfel, la accesarea site-ului www.brokercovasna.ro, acesta va solicita browser-ului de internet sa stocheze cookie-urile in memoria PC-ului.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și nu identifica personal utilizatorii de internet.

Ce este un Cookie ?

Un Cookie este un fișier de mici dimensiuni care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul.

Cookie-urile proprii (first party) sunt setate pe domeniile pe care le vizitați la momentul respectiv. Cookie-urile terţe (third party) sunt setate pe alte domenii decât cele ale paginilor de internet pe care le vizitați, cum ar fi cookie-uri setate de serviciile folosite de domeniul vizitat. Informațiile colectate de cookie-uri nu reţin numele, datele completate în formulare sau alte date personale de acest gen, însă conţin un ID unic pentru a deosebi un vizitator faţă de altul, ceea ce face ca acest ID să fie considerat dată cu caracter personal.

Cookie-uri de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate și totodată ne permit să măsurăm audiența paginilor de internet. Ele au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet.

 1. Protectia datelor cu caracter personal

Angajamentul 24TBK CONS SRL cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest scop, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

24TBK CONS SRL  cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

24TBK CONS SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu maxima atenţie , în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

24TBK CONS SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate .

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt furnizate cu bună ştiinţă si din iniţiativă proprie, fie la solicitarea 24TBK CONS SRL,  de exemplu prin intermediul unor formulare on-line utilizate, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website  24TBK CONS SRL etc.

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi condiţiilor generale .

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii/conditiile prezentate aici, NU utilizaţi website-ul nostru sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale !

Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

 24TBK CONS SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează 24TBK CONS SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa www.brokercovasna.ro , nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea desfăşurării activităţii de distributie de asigurari , precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), 24TBK CONS SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, 24TBK CONS SRL  va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal ( enumerarea nu este limitativa) numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, adresa de e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP si altele.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către 24TBK CONS SRL , exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

 • Clienţii persoane fizice (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţi ai acestora, legali sau convenţionali;
 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri .

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii noastre, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor de catre 24TBK CONS SRL.

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de noi, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau completarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către 24TBK CONS SRL, ori prin furnizarea in orice forma de date personale în vederea accesării serviciilor noastre, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).  

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al nostru  persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale din partea 24TBK CONS SRL.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

 • Derularea activităţilor comerciale autorizate ;
 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite ;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
 • Management operaţional;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
 • Activităţi de audit şi control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

TBK 24CONS SRL  va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia companiei de brokeraj  /societatilor de asigurare partenere), fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

–        Clienţii societatii, persoane fizice  (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţi ai acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale).

Altii decat persoanele vizate :

–        Parteneri de afaceri/contractuali ai 24TBK CONS SRL ( companii de brokeraj /societati de asigurare-reasigurare partenere), autorităţi abilitate ale statului, în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate, societăţi bancare, executori judecătoreşti, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către 24TBK CONS SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de catre persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de 24TBK CONS SRL, cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile 24 TBK CONS SRL sau ale partenerilor contractuali, inclusiv cele dezvoltate împreună cu partenerii, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter  personal furnizate de catre  persoanele vizate, vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile partenerilor 24TBK CONS SRL, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care 24TBK CONS SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de catre 24TBK CONS SRL ,  ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi  materiale informative din partea 24TBK CONS SRL , va puteţi dezabona  printr-o notificare scrisa facuta in acest sens.

Drepturile persoanelor vizate

În relaţia cu 24TBK CONS SRL, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele DREPTURI : dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, 24TBK CONS SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţii respective,  până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal al acesteia , va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care 24TBK CONS SRL  prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către 24TBK CONS SRL  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale societatii şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce 24TBK CONS SRL  depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către www.brokercovasna.ro Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, 24TBK CONS SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată 24TBK CONS SRL , în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale  în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către 24TBK CONS SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care 24TBK CONS SRL demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, 24TBK CONS SRL este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către 24TBK CONS SRL, constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de catre 24TBK CONS SRL  şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, 24TBK CONS SRL  poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, 24TBK CONS SRL este îndreptăţită să considere orice contract încheiat cu clientul , de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul 24TBK CONS SRL cu o cerere scrisă, datată şi semnată , la adresa de e-mail : office.covasna@transilvaniabroker.ro   sau la următoarea adresa de corespondenţă:  Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Sporturilor, Nr. 3, parter, Bloc 1, Sc. K, Ap. 4A, Judet Covasna, cod postal 520076.

Cererii i se va anexa obligatoriu, o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a formula plângere în fata  Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

( www.dataprotection.ro) şi de a uza de o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale.

Astfel, vă recomandăm să verificaţi, la fiecare utilizare a website-ului 24TBK CONS SRL,  prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului  24TBK CONS  sau utilizarea serviciilor noastre prin intermediul www.brokercovasna.ro, ulterior modificărilor, se vor considera ca fiind  acceptate si noile prevederi.