LOGIN

Asigurarea facultativă a locuinţei

 

 

 

Asigurarea facultativă a locuinţei şi/sau a bunurilor conţinute în aceasta este una dintre cele mai importante asigurări non-viata pe care o poţi încheia ca persoana fizica.

 

Fenomenele naturale, calamităţile, incendiul, explozia pot distruge agoniseala de o viaţă a unei familii.

Dacă pentru prevenirea incendiului sau exploziei există astazi soluţii tehnice din ce ăn ce mai perfecţionate, inundaţiile sau cutremurele sunt practic imposibil de prevenit sau de evitat.

 

Asigurările facultative de locuinţe sunt produse specifice ale companiilor de profil, prin care se pot asigura imobilele împotriva producerii anumitor riscuri prevăzute în contractul de asigurare. Acoperirea oferită prin intermediul poliţei vine în schimbul plaţii de către contractantul asigurării a unei prime, reprezentând costul asigurării.

 

Riscurile acoperite de o poliţă de asigurare sunt acele fenomene sau acţiuni cu urmări negative prin a căror producere se activează poliţa de asigurare pentru care poţi cere să fii despăgubit de către societatea de asigurare.

 

Riscurile de bază (standard) preluate în asigurările facultative de locuinţe sunt:

Incendiul;
Trasnetul;
Explozia;
Căderea de corpuri pe locuinţa asigurată.

 

Alte tipuri de riscuri (opţionale sau extinderi):

Cutremurul;
Riscurile atmosferice (furtuna, grindina, ploaie torenţială, inundaţie, viitura, greutatea stratului de zăpadă/gheaţă, avalanşa etc.);
Alunecările şi/sau prăbuşirile de teren;
Apa de conductă şi refularea acesteia;
Coliziunea cu autovehiculele şi vandalismul;
Distrugerile provocate de animale;
Furtul bunurilor şi al elementelor constructive;
Avariile centralelor termice;
Alte tipuri de costuri suplimentare necesare efectuării reparaţiilor.

 

În privinţa bunurilor, acestea pot fi asigurate în totalitate sau parţial, acest lucru depinzând şi de posibilităţile tale financiare. Riscul de furt se asigură numai împreună cu celelalte riscuri.

De asemenea, cele mai multe poliţe de asigurare facultativă a locuinţelor cuprind şi o secţiune destinată RASPUNDERII CIVILE FATA DE TERŢI. Astfel, dacă are loc un incendiu sau o inundaţie în apartamentul sau casa ta care a afectat şi locuinţele vecinilor, despagubirea acestora va fi suportată de societatea de asigurare, în limita unei sume convenite la incheierea poliţei.

 

Excluderile reprezintă acele riscuri care nu sunt acoperite de către societatea de asigurare.
Îţi recomand să verifici care sunt excluderile menţionate în poliţa pe care doreşti să o inchei înainte de a lua o decizie în acest sens.

 

Nu sunt cuprinse în asigurarea facultativă a locuinţei şi deci nu se despagubesc pagubele produse de sau provenind din/ca urmare a:

• proclamare a stării excepţionale sau a razboiului
• confiscare, expropriere, naţionalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autorităţi publice
• explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive
• poluare sau contaminare din orice cauză
• uzura, fermentaţie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, păsări şi alţi dăunători, coroziune, precum si cele produse de afumare, pătare sau pârlire dintr-o sursa normală de caldură
• reparaţiile, recondiţionările sau restaurările nereuşite.

 

Totodata, un principiu de bază al asigurarilor este ca se despagubesc acele daune produse ca urmare a unor evenimente cu caracter întamplator.

Astfel, pentru a fi despagubit, producerea evenimentului asigurat trebuie sa nu depindă de voinţa asiguratului sau a beneficiarului asigurării.

In cazul în care unul dintre acestia au contribuit, direct sau indirect, la producerea riscului asigurat, pentru ca astfel să poată primi despagubirea, se riscă pierderea tuturor drepturilor aferente contractului şi nu numai.

 

PREŢUL ASIGURĂRII variază între 0,1 - 0,4% din valoarea locuinţei si a bunurilor, pentru poliţele facultative.

 

Cel mai bine este sa optezi pentru asigurarea completă cu acoperirea tuturor riscurilor, dar dacă posibilităţile financiare te limitează poţi elimina acoperirea unor riscuri şi astfel poliţa devine mai accesibilă.

 

SUMA ASIGURATĂ
Suma asigurată o propui tu la valoarea de piaţă a imobilului în funcţie de gradul de finisare şi de zona unde se află amplasat imobilul. Principiul teoretic de la care trebuie să se plece este încheierea unei asigurări corecte, la o valoare asigurată care să permită înlocuirea bunului afectat prin reconstrucţie.

 

Atentie!- Dacă imobilul este supraasigurat (suma asigurată este mai mare decât valoarea dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat), vei fi despagubit conform valorii reale, adică cea din raportul de evaluare. Daca imobilul este subasigurat, vei fi despăgubit proporţional cu prima de asigurare platită. Acest principiu se aplica atât în cazul daunelor totale, căt şi al celor parţiale.

 

Terenurile NU se asigura.

 

Suma asigurată pentru accidente şi raspunderea legală faţă de terţi se stabileşte de către asigurat la incheierea poliţei. În funcţie de riscurile acoperite şi de suma asigurată, societatea de asigurare va calcula prima de asigurare.

 

Verifică daca contractul presupune sau nu aplicarea unei fransize!

 

Fransiza este partea din daună ce urmează a fi suportată de către asigurat. Ea apare în poliţa şi poate fi exprimată ca şi valoare fixă sau relativă – procent din suma asigurată sau din daună.

 

INSPECŢIA DE RISC

 

Fiind o asigurare facultativă, obiectul asigurării (locuinţa), trebuie supus unei inspecţii de risc, care va fi efectuata fie de inspectorul societăţii de asigurare, fie de broker, pentru a confirma acurateţea datelor inscrise în polita de asigurare.

 

Totuşi, daca inspecţia de risc nu va fi efectuată, va trebui să declari cât mai exact datele referitoare la tipul construcţiei (dacă este din lemn, beton sau alte materiale), cât şi bunurile din locuinţă daca vei dori sa le asiguri.

          Sfântu Gheorghe

 

 

 

 

 rezkakas-logo

    logo kingwash

logo mida

 

logo panzio

 

metabond logo

 

logo titi

 

      Întorsura Buzăului

 

logo acc

 

taxi victor tohonean

 

 

casa bradet

 

         Târgu Secuiesc

 

logo driveing zone

 

             Baraolt 

 

S.C. JENICO S.R.L.

   SERVICE AUTO

 

    PÉTER LÁSZLÓ II

     MAGAZIN PIESE

             AUTO

 

DEÁK F. ATTILA PFA

    SERVICE AUTO

 

 

mondial assistance logo rollover  omniasig rollover 37409 AllianzTiriac Logo rollover abc-asigurari-reasigurari rollover asirom rollover astra asigurari rollover carpatica rollover
gothaer rollover Groupama rollover logo euroins rollover UNIQA  negativ cmyk rollover credit europe asigurari rollover generali rollover city insurance rollover